Vice Presidente do CRF-MG Luciano Rena fala sobre descarte de medicamentos